Antal tillverkade Stilmaster vagnar


 

1971 - 15st
 hop-plock av kvarvarande delar

1970 - 20st

 1969 - 20st

Detta blir 55st totalt - denna uppgift är inte verifierad

Har du annan info - maila webbmaster

 

 


Copyright NSR All rights reserved. Please ask before duplicating or redistributing in any form
------------- Nordic Stilmaster Register - Preservation & Restoration of the Swedish Caravan Stilmaster -------------

Tillbaka